INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE – STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne – stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

Kłodawa, 01.07.2021r.

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Informujemy, iż do 30.06.2021r. do godz. 16:00 wpłynęło 6 ofert konkursowych na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Kłodawie.
W wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowane zostało 4 osoby.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
mgr Stanisława Szpyra

PLIK Z OGŁOSZENIEM DO POBRANIA – Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne – stanowisko nauczyciel