NASZE PRZEDSZKOLE

Jesteśmy Przedszkolem Publicznym „Bajkolandia” w Kłodawie , przedszkole mieści się przy ulicy Kościelnej 15 w Kłodawie . Organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Placówka mieści się w wolno stojącym budynku piętrowym, z przestronnym ogrodem – placem zabaw dla dzieci, wyposażonym w sprzęty terenowe oraz zabawki dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

W naszym przedszkolu przebywają dzieci w wieku 3 – 6 lat. Obecnie mamy 125 wychowanków, którzy są podzieleni według kryterium wiekowego na 5 grupach. Każda grupa posiada swoją salę wyposażoną w odpowiednie do potrzeb meble, kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce do zajęć dydaktycznych.

Grupy I, II, III swoje sale mają w budynku Przedszkola, natomiast grypa IV i V znajdują się w salach w budynku Szkoły Podstawowej w Kłodawie przy ul. Szkolnej 1.

Wszystkim dzieciom zapewniamy troskliwą opiekę w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Nasze przedszkole to miejsce przyjazne każdemu dziecku.

W wychowaniu stawiamy na podmiotowość, koncentrujemy się na jednostce i jej indywidualnych potrzebach, by dziecko miało szansę poznać siebie, swoje możliwości, nauczyć się wiary we własne siły, zawsze osiągać sukces.

Najlepszą jakość opieki wychowawczo – dydaktycznej możemy zapewnić dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze: pedagogów i instruktorów zajęć dodatkowych oraz wielkiemu zaangażowaniu pracowników obsługi.

Nasza placówka pracuję od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.