Standardy ochrony małoletnich w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) w naszym przedszkolu wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń.

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Standardy ochrony małoletnich w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie