INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY

INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor  Przedszkola Publicznego w Kłodawie informuje o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze-główny księgowy w:

Przedszkolu Publicznym w  Kłodawie

  1. Wojcieszycka 7, 66-415 Kłodawa

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Natalia Czerwonka, zamieszkała w Gorzowie Wlkp.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja stwierdziła, że kandydatka odpowiada kryteriom określonym w ogłoszeniu o naborze. Przystępująca do konkursu wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku głównej księgowej. Na tej podstawie Komisja podjęła decyzję o wskazaniu Pani Natalii Czerwonka, jako właściwej kandydatki do objęcia ww. stanowiska.

Dyrektor  Przedszkola Publicznego w Kłodawie

mgr Stanisława Szpyra