INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY GŁÓWNY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie z siedzibą w Kłodawie przy ul. Kościelnej 15
informuje o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze-główny księgowy

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Sylwia Pachowicz, zamieszkała w Kłodawie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja stwierdziła, że kandydatka odpowiada kryteriom określonym w ogłoszeniu o naborze. Przystępująca do konkursu wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku głównej księgowej. Na tej podstawie Komisja podjęła decyzję o wskazaniu Pani Sylwii Pachowicz, jako właściwej kandydatki do objęcia ww. stanowiska.


Dyrektor 

Przedszkola Publicznego w Kłodawie

Stanisława Katarzyna Szpyra